Make sure you also join my facebook page HERE

kristinaladecka-fitness-exercise-workout-dips

kristinaladecka-workout-rows-fitness

DSC_4687 copy

Marinated Pineapple with Figg and Raspberry Jam – recipe coming soon!

Det nya året har redan kommit igång, men det finns fortfarande tid att hålla dina nyårslöften och sätta dina planer i verket för 2015. Mitt huvudsakliga nyårslöfte från ifjol var att ta min träning till en mer seriös nivå och idag är jag väldigt glad för detta beslut, eftersom det förändrade mitt liv. Om du känner att nyårslöften inte är något för dig så är det inget fel med det. Men jag tror att många kan dra nytta av att fatta beslut med målet att förverkliga dem innan årets slut. Det är en plan med en deadline. Det finns naturligtvis ingen anledning att vara arg eller besviken om du inte lyckas eller har tid att jobba på ditt nyårslöfte. Om du känner att du gjort ditt bästa för att nå dina mål, men omständigheterna inte tillåter det, tycker jag fortfarande att du ska vara stolt över dig själv. Viktigast är att försöka hålla fast vid planerna. Om dina nyårslöften inkluderar fitness eller hälsosam kost, kom ihåg, ett par dagar med träning och/eller strikt kosthållning kommer inte förändra någonting. Du måste göra det till din livsstil och hålla fast vid det. Låt oss ta en titt på några av mina planer för detta år.

– Sträva efter en balanserad fysik året runt
–  Arbeta på att förbättra min träningsteknik
– Lyssna på min kropp och undvika skador
– Gå på en Pole Dance-klass
– Öva mer yoga
– Fortsätta att äta hälsosamt och inspirera andra att göra det
–  Kliva upp på scenen och tävla i Bikini Fitness för första gången
– Nå min tävlingsform utan att skada min fysiska- eller psykologisk hälsa
– Förändra livet för åtminstone en person
– Sprida ordet om djurens rättigheter och vegansk kost
– Alltid vara snäll
– Le utan anledning
– Läsa alla böcker på min “to read list”
– Teckna och måla mer
– Skaffa fler vänner
– Nå mina proffesionella mål

Hitills är jag mycket nöjd med starten på det nya året. Det har bara hunnit gå två veckor och det har redan hänt en hel del i mitt liv. Jag hoppas att det kommer att fortsätta så här och att jag kommer nå alla mina mål. Jag fann några nya samarbetspartners och jag tror ni har mycket att se fram emot också. Jag har flertalet projekt på gång som kommer att tillkännages i sinom tid. Först av allt kommer jag börja blogga på SHAPEin, ett företag som grundades av två elitidrottare som kan hjälpa dig nå dina träningsmål. Jag tror vårt samarbete kommer att tillföra positiva erfarenheter och ta våra proffesionella mål till nya nivåer. Ni får 10% av mig på alla deras program med rabattkoden shapeinkristina! Så gå och kika in på www.shapein.se

Om ett av din mål för det nya året är att koma i form (fysiskt och psykologiskt), då kan du kontakta mig på min mail contact@kristinaladecka.com så vi kan diskutera dina mål och sätta en bra plan för dig! 2015 är ditt år!

//The new year already started, but it’s still time to make your New Year’s resolutions and make your plans for the year 2015. My main new years resolution from the last year was to take my training to a more serious level and today I’m very happy for that decision, since it changed my life. If you feel like New Year’s resolutions are not your thing, there is nothing wrong with that. But I think that many people can benefit from making firm decisions supported with the idea of accomplishing them before end of the year. It’s a plan with a deadline. There is of course no need to be angry or disappointed in case you didn’t have a chance or time to make your new years resolutions happen. If you feel like you did your best to accomplish your decisions, but the circumstances didn’t allow it, I think you do have reason to be still proud of yourself. Most important is trying to stick with your plans. If your new years resolutions include fitness or healthy diet, remember, that a few days of working out or eating clean will not change anything. You need to make it your lifestyle and stick with it. Let’s have a look at some of my plans for this year.

– Striving for a balanced physique all year long
– Working on a better workout technique

– Listening to my body and avoiding injuries
– Attending a Pole Dance class
– Practicing more yoga
– Continue eating healthy and inspire others to do so
– Stepping on the stage and competing in Bikini Fitness for the first time
– Reaching my competition form with no harm to my physical and psycological health
– Changing life of at least one person
– Helping to spread the word about animal rights and veganism
– Being always kind
– Smiling for no reason
– Reading all the books on my to read list
– Drawing and painting more
– Making more friends
– Reach my proffesional goals

So far I’m very happy with the start of the new year. It’s been only 2 weeks and it already happened a lot for me. I hope it will continue like this and I will reach all my goals. I gained some new collaboration partners and I think you have a lot to look forward too. I have a lot of projects going on that will be announced just in time. First of all from now on I will blog for SHAPEin, which is a swedish company founded by too elite athletes who are ready to help people to reach their fitness goals. I believe that our collaboration will bring us lots of positive experiences and take our proffesional goals to new levels.

If one of your goals for the new year is getting in shape (physicaly and mentaly), email me at contact@kristinaladecka.com to discuss your goals and set the best plan for you! 2015 is your year!

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *