Make sure you also join my facebook page HERE

bild 1-13

DSC_4564 copy
Tropical Green Smoothie – recipe coming soon

Hej alla! Jag har blivit tillfrågad många gånger om att skriva ett inlägg om mina magövningar och mina bästa tips för en platt mage! Vi vill alla ha tighta och synliga magrutor. men alla har olika kroppstyper. Min kroppstyp är timglasformen, som är den som lagrar mer fett på rumpa och lår, och mindre på magen och över midjan. Jag kan bli ganska fet och samtidigt behålla en relativt smal midja. Kvinnor med denna typ av kropp har det lättare när det gäller att få fram sexpacket. Om du har en kroppstyp som lagrar mer fett runt midjan och mindre på benen och rumpan kommer det att bli lite tuffare, men ge inte upp! Du kan också nå din drömkropp. Om detta är ditt fall, rekommenderar jag dig att jobba mer på din kost och fokusera på en helkroppsträning. Om du som mig har timglasform så kanske du inte behöver göra någon extrem bantning, men även då måste du kämpa för att nå drömkroppen. Låt oss titta på några av mina tips:


– Det bästa sättet att få snygga magmuskler är att äta hälsosamt, hög rå vegankost vilket betyder massor av frukt och grönsaker (du behöver inte bli 100% vegan).
– Sluta dricka allt som kommer packat i en flaska eller burk, om det inte är källvatten. Vatten är bra för dig. sockerdricka är din fiende.
– Du måste regelbundet utföra rätt magövningar övningar. Inga 30 dagars utmaningar, vänj dig vid tanken på en aktiv livsstil istället! Du kan inte förvänta sig att din kropp kommer se atletisk ut om du inte tränar kontinuerligt. Börja med helkroppsträning 3 gånger i veckan om du är en nybörjare och 4-5 gånger om du har kört ett tag.
– Ät mindre och mer frekventa måltider. Du kan inte riktigt räkna med att ha en platt mage om du trycker i dig gigantiska kalasmåltider.
– Drick gröna smoothies och räkna dem som måltider. Smoothies och juicer innehåller kalorier och näringsämnen, därför ska de betraktas som måltider. De är den perfekta frukosten, packade med vitaminer och mineraler. Gröna smoothies håller magen platt, ditt kaloriintag lågt, och dina smaklökar nöjd.
– Ät inte animaliska livsmedel (eller åtminstone skära ner på intaget). Animaliska produkter gör din mage uppsvälld, kan på sikt orsaka hjärtsjukdomar, cancer, fetma, stroke och många andra hälsovådliga åkommor … ta hellre en morot.

Några av mina favorit-magövningar:

Cabel Crunches
Ställ dig på knä under en kabelmaskin med ett rep. Fatta repet med båda händerna. Placera handlederna mot huvudet. Håll höfterna stilla, böj bålen så armbågarna träffar mitten av låren. sträck upp ryggen och upprepa.

Incline Crunch
Haka i fötterna under fotstagen och ligg på rygg på lutande bänk med höfter böjda. Placera händerna bakom nacken eller huvudet. spänn magen för att höja överkroppen från bänken så högt som möjligt. Återgå tills baksidan av axlarna har kontakt med bänken. Upprepa 10-20×5 gånger. Om det inte finns några knästöd eller bänk tillgängligt, kan en boll placeras under benen.

Hängande ben-höft lyft
Ta tag och häng från en hög chinsstång. Höj benen genom att böja höfter och knän tills höfterna är helt böjda. Fortsätt att höja knäna mot axlarna genom att böja i bålen. Återgå tills bål, höfter och knän är utsträckta. Upprepa 10-20×5 gånger.

Plankan
Ligg plant på en matta. Placera underarmarna på mattan, armbågar under axlarna. Placera benen tillsammans med fötterna på golvet. Höj kroppen uppåt genom att räta ut kroppen i en rak linje. Håll positionen så länge du kan. Upprepa fem gånger.

Rak benpendel
Ligg på rygg med armarna ut åt sidorna. Lyft benen rakt upp i luften tills höfterna är i 90 grader. Håll benen rakt upp i luften och flytta dem över från ena sidan. Gå så långt du kan med ett kontrollerat utförande, håll övre rygg och axlar på golvet. Dra benen tillbaks till utgångsläget och sedan över till andra sidan. Upprepa 10-20×5 gånger.

//Hi everyone! I’ve been asked many times to write a post about my ab exercises and my tips for a flat tummy! We all want our abs to look tight and flat. Althoug we all have different body types. My kind of body type is the hourglas shape, which is the one that stores more fat on the tighs and butt and less on the middrift. I can get pretty fat and my waist will still look thin. Women with this kind of body type have it easier if it comes to getting a six pack. If you’re in possession of a body type that stores more fat around the waist and less on the legs and butt, you’re going to have it harder. But don’t give up! You too can achieve your dream abs. If this is your case, I recommend you to work more on your diet and focus on a whole body workout. If your case if the hourgals shape, you may not need to do any extreme dieting, but you sure need to work hard to achieve your dream shape too. Let’s look at some of my tips:

– The best way of getting great looking abs is to eat healthy, high raw vegan diet which means lots of fruits and veggies (you don’t need to be 100% vegan).
– Stop drinking anything that comes from a bottle unless it’s plane water. Water is good for you. Soda is your enemy.
– You need to perform the right ab exercices reguralry. No 30 days challanges, active life style! You can’t expect that your body is going to look athletic if you don’t workout regularly. Start with whole body workout 3 times a week if you’re a begginer and 4 – 5 times if you have worked out for a while.
– Eat and smaller more frequent meals. You can’t really expect to have a flat stomach after you stuff it with all that food you put in your meal.
– Drink green smoothies and count them as meals. Smoothies and juices contain calories and nutrients, therefore they are meals. They’re the perfect breakfast packet with vitamins and minerals. Green smoothies keep your belly flat, your calorie intake low and your taste buds satisfied.
– Don’t eat animal based foods (or atleast cut down). Animal derived products make your belly bloated, couse heart desease, cancer, obesity, strokes and many other health issues… Rather eat a carrot.

Some of my favorite ab exercises:

Cable Crunches
Kneel below high pulley. Grasp cable rope attachment with both hands. Place wrists against head. With hips stationary, flex waist so elbows travel toward middle of thighs. Return and repeat.

Incline Crunch
Hook feet under foot brace and lie supine on incline bench with hips bent. Place hands behind neck or head. Flex waist to raise upper torso from bench as high as possible. Return until back of shoulders contact incline board. Repeat 10–20×5 times. If no knee support or bench is available, ball can be placed under legs.

Hanging Leg-Hip Raise
Grasp and hang from high bar. Raise legs by flexing hips and knees until hips are fully flexed. Continue to raise knees toward shoulders by flexing waist. Return until waist, hips, and knees are extended. Repeat 10-20×5 times.

Plank
Lie prone on mat. Place forearms on mat, elbows under shoulders. Place legs together with forefeet on floor. Raise body upward by straightening body in straight line. Hold position as long as you can. Repeat 5 times.

Straight Leg Pendulum
Lie on your back with arms out to the sides. Lift your legs straight up in the air until the hips are at 90 degrees. Keep your legs straight up in the air and move them over from to one side. Go as far as you can under control, keeping your upper back and shoulders on the floor. Pull the legs back to the start and then over to the other side. Repeat 10-20×5 times.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *