Make sure you also join my facebook page HERE

bild 1-14

bild 3-7

bild 1-15

Om du försökt praktisera en hälsosam livstil ett tag så kanske du hört talas om ätardagar. För de som inte vet vad det är, ätardag innebär en dag i en veckan av förhöjt kaloriintag för att öka ämnesomsättningen. Eftersom den ofta sjunker på en lågkaloridiet. I praktiken innebär det en dag i veckan då du äter så mycket du vill … eller? Jag tror personligen att konceptet är lite missförstått.

Själv gick jag på en lågkaloridiet och ja, min ämnesomsättning sjönk och jag slutade gå ned i vikt. För att öka min ämnesomsättning försökte jag köra några fuskdagar och det fungerade. Min ämnesomsättning fick en kick av den större mängden mat och kalorier. Jag tappade dock inte kontrollen och åt allt jag såg. Mina fuskmåltider bestod av ren mat och ett kontrollerat intag. Det betyder att jag åt hälsosamt och bara lite mer kalorier än min BMR (basal metabolic rate). Detta var tillräckligt för att öka min ämnesomsättning och siffrorna på vågen rörde sig åt rätt håll igen.
Om du äter för mycket dålig mat och överstiger din BMR för mycket kan du lika gärna gå upp i vikt istället för att att tappa. Vad jag försöker säga är att det inte är okej att äta en burk Nutella, 2 påsar chips och 5 chokladkakor bara för att det är ett fuskdag. Du vill väl leva hälsosamt? Ät näringsrik kost, inte socker och fett.
För att sammanfatta det hela, kom ihåg att fuskdagar är till för att öka din ämnesomsättning, vilket du gör med att äta mer kalorier, inte äta för mycket på onyttig mat. Du är vad du äter, Så äter hälsosamt och få resultat!

//If you’re into fitness life style for a while, you may have heard of cheat days. For those of you that don’t know what it is, cheat day or cheat meal means one day in a week of enhanced calorie intake to boost your metabolism, since it often slows down on a low calorie weight loss diet. In practice it means that one day in a week, you eat as much as you want… Or not? I personally think that cheat meals are a little misunderstood.
I myself was on a low calorie diet and yes, my metabolism did slow down and I stopped losing weight. To boost my metabolism, I tried to use cheat days and it worked. My metabolism got a kick from larger amounts of food and calories. I however didn’t loose my control and eat everything In sight. My cheat meals were clean and controlled. That means that I ate healthy foods and only slightly more calories than my BMR (basal metabolic rate). This was enough to boost my metabolism and the numbers on my scale were moving in the right direction again.
If you overeat on unhealthy diet and surpass your BMR too much, you may as well overdo it and gain weight instead of losing it. What I’m trying to say, is that it is not okay to eat a jar of Nutella, 2 bags of chips and 5 chocolate bars just because it’s a cheat day. Are you doing fitness? Then eat healthy, get fit, not fat.
To sum this up, remember that cheat days are for boosting your metabolism, which you do with eating more calories, not overeating on unhealthy food. You are what you eat right? So eat healthy and get healthy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *