GREEN KINGDOM POWER SMOOTHIE

March 10, 2015Fitness, Recipes

Make sure you also join my facebook page HERE

DSC_4592 copy

DSC_4578 copy

DSC_4564 copy

En grön smoothie är det enklaste sättet att få kvalitativ näring i systemet. Lägg till lite rå veganskt protein och det blir perfekt! Jag använde Sprout Living protein. Jag börjar seriöst bli beroende av dehär grejerna. Jag älskar alla deras smaker och använder dem i smoothies och fruktsallader. De inte bara smakar bra, det innehåller de bästa kvalitets ingredienserna. Jag kan verkligen rekommendera dessa produkterna.

Green Kingdom smaken är bäst för grön smoothie. Den innehåller en blandning av de mest näringsrika ingredienser. Tillsammans med risprotein kan du utforska den näringsmässiga kraften i spirulina och chlorella. Allt packat i en smak som påminner lite om grönt te! Jag älskade speciellt detta i denna tropiska gröna smoothie.

Green Kingdom Power Smoothie

2 skopor (30g) Sprout Living protein pulver, Green Kingdom
1 mogen banan, skalad
1 kopp ananas, skalad och hackad
½ mango, skalad
3 färska fikon
1 koppar grönkål eller spenat
1 tsk citrongräs, hackad

Lägg alla ingredienser i en höghastighetsmixer och mixa tills det är jämnt. Garnera med extra blad av grönkål och skivor av frukt.
Drick och njut av kraften av frukt kombinerat med grönt!
//A green smoothie is the easiest way of getting quality nutrition into your system. Add some raw vegan protein and it’s perfect! I used Sprout Living protein. I’m seriously getting addicted to this stuff. I love all their flavors and use them in smoothies or fruit salads. They don’t only taste great, but they contain the best quality ingredients. I highly recommend these products.

Green Kingdom flavor is the best choice for a green smoothie. It contains a blend of the most nutritious ingredients. Along with sprouted rice protein you will explore the nutritional power of spirulina and chlorella. All packaged in a taste reminding of iced green tea! I loved it especially in this tropical green smoothie.

Green Kingdom Power Smoothie

2 scoops (30g) Sprout Living protein powder, Green Kingdom
1 ripe banana, peeled
1 cup pineapple, peeled and chopped
½ mango, peeled
3 fresh figs
1 cups of kale or spinach
1 tsp lemon grass, chopped

Place all ingredients in a high speed blender and blend until smooth. Garnish with a few leaves of kale and slices of fruit. Drink and enjoy the power of fruit combined with greens!

RESOLUTIONS

January 18, 2015Fitness

Make sure you also join my facebook page HERE

kristinaladecka-fitness-exercise-workout-dips

kristinaladecka-workout-rows-fitness

DSC_4687 copy

Marinated Pineapple with Figg and Raspberry Jam – recipe coming soon!

Det nya året har redan kommit igång, men det finns fortfarande tid att hålla dina nyårslöften och sätta dina planer i verket för 2015. Mitt huvudsakliga nyårslöfte från ifjol var att ta min träning till en mer seriös nivå och idag är jag väldigt glad för detta beslut, eftersom det förändrade mitt liv. Om du känner att nyårslöften inte är något för dig så är det inget fel med det. Men jag tror att många kan dra nytta av att fatta beslut med målet att förverkliga dem innan årets slut. Det är en plan med en deadline. Det finns naturligtvis ingen anledning att vara arg eller besviken om du inte lyckas eller har tid att jobba på ditt nyårslöfte. Om du känner att du gjort ditt bästa för att nå dina mål, men omständigheterna inte tillåter det, tycker jag fortfarande att du ska vara stolt över dig själv. Viktigast är att försöka hålla fast vid planerna. Om dina nyårslöften inkluderar fitness eller hälsosam kost, kom ihåg, ett par dagar med träning och/eller strikt kosthållning kommer inte förändra någonting. Du måste göra det till din livsstil och hålla fast vid det. Låt oss ta en titt på några av mina planer för detta år.

– Sträva efter en balanserad fysik året runt
–  Arbeta på att förbättra min träningsteknik
– Lyssna på min kropp och undvika skador
– Gå på en Pole Dance-klass
– Öva mer yoga
– Fortsätta att äta hälsosamt och inspirera andra att göra det
–  Kliva upp på scenen och tävla i Bikini Fitness för första gången
– Nå min tävlingsform utan att skada min fysiska- eller psykologisk hälsa
– Förändra livet för åtminstone en person
– Sprida ordet om djurens rättigheter och vegansk kost
– Alltid vara snäll
– Le utan anledning
– Läsa alla böcker på min “to read list”
– Teckna och måla mer
– Skaffa fler vänner
– Nå mina proffesionella mål

Hitills är jag mycket nöjd med starten på det nya året. Det har bara hunnit gå två veckor och det har redan hänt en hel del i mitt liv. Jag hoppas att det kommer att fortsätta så här och att jag kommer nå alla mina mål. Jag fann några nya samarbetspartners och jag tror ni har mycket att se fram emot också. Jag har flertalet projekt på gång som kommer att tillkännages i sinom tid. Först av allt kommer jag börja blogga på SHAPEin, ett företag som grundades av två elitidrottare som kan hjälpa dig nå dina träningsmål. Jag tror vårt samarbete kommer att tillföra positiva erfarenheter och ta våra proffesionella mål till nya nivåer. Ni får 10% av mig på alla deras program med rabattkoden shapeinkristina! Så gå och kika in på www.shapein.se

Om ett av din mål för det nya året är att koma i form (fysiskt och psykologiskt), då kan du kontakta mig på min mail contact@kristinaladecka.com så vi kan diskutera dina mål och sätta en bra plan för dig! 2015 är ditt år!

//The new year already started, but it’s still time to make your New Year’s resolutions and make your plans for the year 2015. My main new years resolution from the last year was to take my training to a more serious level and today I’m very happy for that decision, since it changed my life. If you feel like New Year’s resolutions are not your thing, there is nothing wrong with that. But I think that many people can benefit from making firm decisions supported with the idea of accomplishing them before end of the year. It’s a plan with a deadline. There is of course no need to be angry or disappointed in case you didn’t have a chance or time to make your new years resolutions happen. If you feel like you did your best to accomplish your decisions, but the circumstances didn’t allow it, I think you do have reason to be still proud of yourself. Most important is trying to stick with your plans. If your new years resolutions include fitness or healthy diet, remember, that a few days of working out or eating clean will not change anything. You need to make it your lifestyle and stick with it. Let’s have a look at some of my plans for this year.

– Striving for a balanced physique all year long
– Working on a better workout technique

– Listening to my body and avoiding injuries
– Attending a Pole Dance class
– Practicing more yoga
– Continue eating healthy and inspire others to do so
– Stepping on the stage and competing in Bikini Fitness for the first time
– Reaching my competition form with no harm to my physical and psycological health
– Changing life of at least one person
– Helping to spread the word about animal rights and veganism
– Being always kind
– Smiling for no reason
– Reading all the books on my to read list
– Drawing and painting more
– Making more friends
– Reach my proffesional goals

So far I’m very happy with the start of the new year. It’s been only 2 weeks and it already happened a lot for me. I hope it will continue like this and I will reach all my goals. I gained some new collaboration partners and I think you have a lot to look forward too. I have a lot of projects going on that will be announced just in time. First of all from now on I will blog for SHAPEin, which is a swedish company founded by too elite athletes who are ready to help people to reach their fitness goals. I believe that our collaboration will bring us lots of positive experiences and take our proffesional goals to new levels.

If one of your goals for the new year is getting in shape (physicaly and mentaly), email me at contact@kristinaladecka.com to discuss your goals and set the best plan for you! 2015 is your year!